| Soukromá vzdělávací agentura "PYRAMIDA" |
| dnes je 24.1.2017 |
Mgr. Monika Šoukalová
Navigační menu > | Opakovací lekce  |
Matematika

Opakovací lekce

Opakovací lekce matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE

Intenzivní nácvik typových úloh. Používáme originální varianty úloh , které typově odpovídají příkladům z přijímacím testům z minulých let na VŠE a uzavřené úlohy, které byly zadávány u přijímacích zkoušek na VŠE v předcházejících letech. Opakovací lekce jsou "nadstavby" k Vaší dosavadní přípravě (nevhodné pro začátečníky). Lze volit i jednotlivá témata.


OPAKOVACÍ LEKCE - středa: 17:45 - 20:15 hod.

14.5.2008

Definiční obory funkcí.
(Řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou, v součinovém a podílovém tvaru a kvadratických, exponenciálních, logaritmických rovnic a nerovnic)

21.5.2008

Goniometrické rovnice a nerovnice. Komplexní čísla.

28.5.2008

Vektorová algebra. Analytická geometrie. Posloupnosti.


Cena jedné lekce: 250,-Kč.
(cena jedné lekce pro studenta kteréhokoli přípravného kurzu matematiky probíhajícím ve šk. roce 2007/08 je 200,-Kč)

Lekce budou probíhat v minimálním počtu 6 studentů.
Lektor: RNDr. Věra Jahelková

Zápis: Zasláním SMS zprávy na tel. 728 54 77 00 nebo e-mailu info@prijimacky-vs.cz, případně se lze dostavit bez ohlášení.
Místo konání: ZŠ Londýnská 34, Praha 2
Informace: Na telefonních číslech 728 547 700, 235 324 621 (Mgr. Monika Šoukalová) nebo na webových stránkách www.prijimacky-vs.cz.
E-mail: info@prijimacky-vs.cz
 Vyber design  Menu plovoucí   Ikony   Page Rank   Zámek

zámek

-Kliknete-li na položku rozbalovacího menu  |> zamknete celý rozbalovací panel proti zavření.

Všechny rozbalovací položky reagují nyní pouze na kliknutí.


Zámek odemknete kliknutím na HOMPAGE, nebo jinou nerozbalovací položku v hlavním menu!